Klachtenafhandeling

Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk en streven naar een 100% klanttevredenheid.
Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent over onze dienstverlening of het geleverde product.
Vandaar dat we een klachtenafhandelings procedure hebben. 

1. Indien u een klacht wenst in te dienen over de dienstverlening van ons dient u dit schriftelijk te doen. U kunt hiervoor gebruik maken van het contact formulier.

2. U krijgt van ons binnen 5 werkdagen per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Indien u na 5 werkdagen geen reactie heeft ontvangen, hebben wij uw klacht niet ontvangen.

3. Meccanoshop stelt een intern onderzoek in. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd de situatie (telefonisch) mondeling toe te lichten.

4. Wanneer het onderzoek is afgerond en hieruit blijkt dat er binnen of namens Meccanoshop een fout is gemaakt, wordt uw klacht gegrond verklaard. Dat betekent dat u in het gelijk wordt gesteld. Meccanoshop zal u dan laten weten op welke manier de fout zal worden hersteld en binnen welke termijn.

5. Indien dit niet tot de oplossing leidt dan kunt u altijd gebruik maken van de geschillencommissie waar wij volledig bij zijn aangesloten
Meer informatie kunt u vinden op http://www.keurmerk.info/Home/Klacht